1. Dina inloggningsuppgifter är personliga. Vi tillåter inte att du delar dina kontaktuppgifter med någon. Vid misstanke förbehåller vi oss rätten att tills vidare stänga ner ditt konto utan att ersättning utgår. 

2. Olovlig spridning av materialet i våra betal-produkter/tjänster kan medföra att vi stänger ner ditt konto hos oss och upprättar en Polisanmälan. Är du osäker på vad du får sprida, kontakta oss på supprt@magnushelgesson.se.

3. Svaren du fyller i under avsnitten "Dina svar på Avslutningsfrågorna", kan komma att läsas av Magnus Helgesson eller någon annan i vårt team, i syfte att bättre förstå dig och våra andra kunder, så att vi hela tiden kan förbättra våra tjänster/produkter och göra dem mer anpassade efter våra kunders faktiskt situation och utmaningar, samt marknadsföringen av våra tjänster/produkter. Dina svar behandlas konfidentiellt. Vill du inte dela dina svar så går det naturligtvis bra att skriva ner dem för dig själv, i t.ex. ett word-dokument. Det du skriver i våra nedladdningsbara PDF:er kan bara de personer se som du ev. delar din PDF med.